Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1479844 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Cô Giáo 29t

 Cô Giáo 29t - ID: 1479844
 Name:  Cô Giáo 29t
 IP & Posted by:  27.71.204.204 on March 4, 2020 at 5:02pm
 Updated by:  March 13, 2020 at 5:03pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Binh Dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo Viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Em tìm hiểu sự chân thành từ anh.
 Free Time:  Chăm sóc lo lắng cho Ba Mẹ.
 I Am:  Em là người con gái sống tốt và rất bình dân đơn giản trong cuộc sống nầy.
 Looking For:  Em mong mình được may mắn gặp được người bạn tốt nghiêm túc có ý định muốn kết hôn thật lòng không lừa dối em .

Back | Send Email to Cô Giáo 29t (ID: 1479844)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.