Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480171 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Maiphuong
 Maiphuong - ID: 1480171
 Name:  Maiphuong
 IP & Posted by:  118.69.68.139 on March 10, 2020 at 9:56pm
 Updated by:  March 11, 2020 at 3:11pm
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Uốn tóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Vui ve cở mở
 Free Time:  Coi tin tức xem ti vi Nghe nhac dọn dẹp
 I Am:  Mình người bình thường giảm dị thích du lịch ko cầu kỳ vui vẽ
 Looking For:  Tìm người biết lo lắng yêu thương thoải mái vui vẽ trâm trọng tình cảm dị tha ko đùa giởn

Back | Send Email to Maiphuong (ID: 1480171)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.