Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480436 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to B. Braun
 B. Braun - ID: 1480436
 Name:  B. Braun
 IP & Posted by:  27.68.67.250 on March 20, 2020 at 2:06am
 Updated by:  March 20, 2020 at 5:05pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nửa cùng chia sẻ
 Free Time:  Chơi thể thao,nghe nhạc, dạy Tiếng Anh và đi du lịch
 I Am:  Chân thành, cởi mở, phóng khoáng, có khiếu hài hước
 Looking For:  Phụ nữ dễ chịu, hòa đồng, văn minh và tình cảm

Back | Send Email to B. Braun (ID: 1480436)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.