Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480773 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Meu Pham

 Meu Pham - ID: 1480773
 Name:  Meu Pham
 IP & Posted by:  113.23.16.124 on March 26, 2020 at 11:34am
 Updated by:  May 19, 2020 at 5:02pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cuộc sống vui vẻ và tìm được người yêu thương
 Free Time:  Lướt web, cf..
 I Am:  Cá tính, vui vẻ, thích bên cạnh người mình thương
 Looking For:  Vui vẻ, biết quan tâm, lo lắng. Thật lòng. Người yêu sẽ là ưu tiên đầu tiên

Back | Send Email to Meu Pham (ID: 1480773)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.