Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1481111 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thuý An

 Thuý An - ID: 1481111
 Name:  Thuý An
 IP & Posted by:  66.102.8.38 on April 2, 2020 at 4:06pm
 Updated by:  April 2, 2020 at 5:12pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Co gang lam tot cong viec hien tai. Tuong lai se phat trien hon
 Free Time:  Don dep nha. Danh thoi gian cho gia dinh
 I Am:  Thang tinh. Chan thanh. Biet nau an va cham soc gia dinh
 Looking For:  Là một người phụ nữ ai cũng đều mong muốn tìm cho mình một người đàn ông tốt và chung thủy. Không cần một người quá hoàn hảo vì người hoàn hảo chắc chắn không tồn tại rồi. Chỉ cần một người nói được làm được lời nói phải đi đôi với hành động . Có thể chấp nhận cả ưu điểm và khuyết điểm của nhau. Hy vọng có thể tìm thấy được một nữa còn lại chân thành và chung thuỷ

Back | Send Email to Thuý An (ID: 1481111)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.