Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1481480 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kết Duyên
 Kết Duyên - ID: 1481480
 Name:  Kết Duyên
 IP & Posted by:  206.180.249.19 on April 9, 2020 at 10:32am
 Updated by:  May 10, 2020 at 4:23pm
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Montreal
 State/Province:  Quebec
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Tự Do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Bạn đồng hành
 Free Time:  Gym ,Nâú ăn , dọn dẹp , coi phim , nghe nhạc , dạo phố , đi bộ và đạp xe v.v..
 I Am:  Thích thiên nhiên , Thích Du lịch , thông cãm , nhiệt tình , hiễu lý lẽ ,vui tánh , kô thích bon chen , Kô vướng bận .
 Looking For:  Bạn kô vướng bận , vui tánh , dễ chịu ,Biễt Quan Tâm , Hiễu và thông cãm

Back | Send Email to Kết Duyên (ID: 1481480)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.