Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1481626 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Emyêu màutím
 Emyêu màutím - ID: 1481626
 Name:  Emyêu màutím
 IP & Posted by:  42.113.219.101 on April 12, 2020 at 6:16pm
 Updated by:  May 9, 2020 at 4:25pm
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sàigòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Thợ may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người thương
 Free Time:  Tôi thích nghe nhạc , chăm sóc cây cảnh , .....
 I Am:  Tôi hiền lành , dễ mến .....
 Looking For:  Tôi mong gặp được người bạn già hiền lành ,trung thực, không tứ đổ tường , ...... và cũng đang cô đơn như tôi .

Back | Send Email to Emyêu màutím (ID: 1481626)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.