Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1482366 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kim Nguyen

 Kim Nguyen - ID: 1482366
 Name:  Kim Nguyen
 IP & Posted by:  76.170.210.10 on April 27, 2020 at 10:25am
 Updated by:  May 1, 2020 at 2:04am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Anaheim
 State/Province:  California
 Zip:  92804
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Self employed
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn tâm tình, và nếu thích hợp sẽ tiến xa hơn .
 Free Time:  Thích nấu ăn, xem phim, tin tức và thể dục...
 I Am:  Đã 1 lần đỗ vỡ. Mong gặp được người hợp tính với mình...
 Looking For:  Mong rằng gặp được người chung thủy, vị tha và cầu tiến.....

Back | Send Email to Kim Nguyen (ID: 1482366)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.