Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1482657 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Yến

 Yến - ID: 1482657
 Name:  Yến
 IP & Posted by:  171.236.79.183 on May 2, 2020 at 10:02pm
 Updated by:  May 8, 2020 at 8:37pm
 Gender:  Female
 Age:  58
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Bến Tre
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sống vui vẻ cùng các con, Gia đình bình an
 Free Time:  nấu ăn, cafe gặp gỡ bạn bè,...
 I Am:  vui vẻ, hòa đồng, dễ thông cảm, sống biết điều
 Looking For:  chân thành, vui vẻ, thực tâm muốn xây dựng cuộc sống cùng nhau

Back | Send Email to Yến (ID: 1482657)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.