Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1483195 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hồng Ý
 Hồng Ý - ID: 1483195
 Name:  Hồng Ý
 IP & Posted by:  113.185.76.151 on May 11, 2020 at 4:50pm
 Updated by:  May 12, 2020 at 1:58am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bạc Liêu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Làm nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tìm 1 người,chia sẻ,
 Free Time:  Nếu ăn nghe nhạc
 I Am:  Biết quan tâm gia đình,sống có trách nhiệm với bản thân,luôn quan tâm người khác
 Looking For:  Sống có trách nhiệm,luôn hoà đồng,hài hước

Back | Send Email to Hồng Ý (ID: 1483195)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.