Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1483289 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kim Trần

 Kim Trần - ID: 1483289
 Name:  Kim Trần
 IP & Posted by:  71.202.239.178 on May 13, 2020 at 3:32am
 Updated by:  May 26, 2020 at 4:43pm
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Concord
 State/Province:  California
 Zip:  94520
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Cut tóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Dài
 Free Time:  Thích trồng cây. Tập thể dục. Nấu ăn
 I Am:  thích một người bạn có cùng tôn giáo . Toi thích đi volunteer. Vacations. Hiking
 Looking For:  Moi người biết hài hước, Thích đi chơi. Biết giúp đỡ người khác.

Back | Send Email to Kim Trần (ID: 1483289)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.