Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1483351 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tung
 Tung - ID: 1483351
 Name:  Tung
 IP & Posted by:  113.160.248.151 on May 14, 2020 at 2:34am
 Updated by:  May 17, 2020 at 9:27pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người phù hợp, làm bạn, nếu hợp tiến đến hôn nhân
 Free Time:  Nghe nhạc, coffee
 I Am:  Tôi là người vui vẻ, đứng đắn, chưa lập GĐ, có cv và nhà cửa ổn định tại Tp Nha Trang.
 Looking For:  Phụ nữ vui vẻ, chưa lập GĐ, có ý định lập gđ nghiêm túc.

Back | Send Email to Tung (ID: 1483351)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.