Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 176245 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to LýChung

 LýChung - ID: 176245
 Name:  LýChung
 IP & Posted by:  203.162.3.148 on March 13, 2004 at 8:53pm
 Updated by:  December 20, 2016 at 10:27pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tphcm
 Zip:  84
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Tim Nguoi ban Co thê hiểu mình!
 Free Time:  Thích nghe nhạc va Nghi Den cho môt ai do dang can Minh ko.
 I Am:  Hien ,, Khong Thich ai lua doi minh ..o.Vi da tung kết hon nen minh rất ngai. nhung ban trai chua vo nhe. Lớn tuổi hon minh thi ko sau. Mong hay chan nhan con người toi.
 Looking For:  Chan That va manh mẽ. Muôn Co một ai đó có thể chia sẽ buồn vui lúc Co nhau. (xin đọc rõ rồi hãy vào làm quen nhé)

Back | Send Email to LýChung (ID: 176245)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.