Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 189003 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phuong Lan
 Phuong Lan - ID: 189003
 Name:  Phuong Lan
 IP & Posted by:  203.162.3.148 on April 12, 2004 at 12:39am
 Updated by:  June 8, 2017 at 7:16am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:   Da Lat
 Zip:  084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành công trong công việc, tìm được hạnh phúc trong hôn nhân.
 Free Time:  đọc sách, du lịch, ngủ, xem phim, ăn hàng ...
 I Am:  Là 1 người phu nữ bình thường
 Looking For:  Những người bạn, và 1/2 ...

Back | Send Email to Phuong Lan (ID: 189003)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.