Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 192893 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Tieu Bao - ID: 192893
 Name:  Tieu Bao
 IP & Posted by:  64.50.30.210 on April 21, 2004 at 10:34am
 Updated by:  July 26, 2006 at 8:07pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  dfw
 State/Province:  Texas
 Zip:  76...
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Cty Dau Thau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  SG: Tìm được một người bạn tâm đầu ý hộp. LG: Hy vọng có được một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.
 Free Time:  đọc báo, xem film, nghe nhạc.
 I Am:  Bình thường va vui vẻ.
 Looking For:  Những ai thật tình muốn làm bạn.

Back | Send Email to Tieu Bao (ID: 192893)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.