Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 257378 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lâm Thiên Ưng

 Lâm Thiên Ưng - ID: 257378
 Name:  Lâm Thiên Ưng
 IP & Posted by:  203.210.212.193 on October 17, 2004 at 11:19pm
 Updated by:  December 28, 2017 at 9:21pm
 Gender:  Male
 Age:  33
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Zip:  00084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Quay Phim
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  mình hi vọng sẽ đạt được những ước mơ của mình, và có thật nhiệu bạn tốt...!
 Free Time:  những lúc rãnh mình thường nghe nhạc, xem phim, lướt facebook, đi chơi với bạn..,!
 I Am:  dễ thương, dễ gần gũi, hòa đồng,(nói chung là gặp mặt nói chuyện rồi sẽ biết...ok..!)Hẹn gặp lại bạn vào một ngày gần nhất, bye,..!
 Looking For:  dễ thương, hòa đồng...(tóm lại là ko quậy quá mức là dược rồi..ok.)

Back | Send Email to Lâm Thiên Ưng (ID: 257378)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.