Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 275933 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Voi3m4nh0lagica
 Voi3m4nh0lagica - ID: 275933
 Name:  Voi3m4nh0lagica
 IP & Posted by:  24.84.213.7 on December 5, 2004 at 9:16pm
 Updated by:  January 16, 2014 at 5:58pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  vancouver
 State/Province:  British Columbia
 Zip:  00000
 Country:  Canada
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  "Chân Lý cuối cùng trên cỏi đời vẫn chỉ là tình yêu .....Yêu là sống và còn sống là còn yêu"
 Free Time:  la`m những gi` ma` mi`nh thích ....
 I Am:  La` con gái phải ngang tàn bướng bỉnh sống trên đời phải ngạo mạn kiêu sa........hahahaha
 Looking For:  Nhung~ nguoi tim kiem minh (*_-)

Back | Send Email to Voi3m4nh0lagica (ID: 275933)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.