Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 288226 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to SomeOneInTWorld

 SomeOneInTWorld - ID: 288226
 Name:  SomeOneInTWorld
 IP & Posted by:  203.162.3.145 on January 8, 2005 at 1:54am
 Updated by:  January 8, 2012 at 4:52am
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sydney
 State/Province:  New South Wales
 Country:  Australia
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Software Engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Mục tiêu ngắn và dài là tìm được người thật sự yêu thương mình, tìm một soulmate, thành công trong sự nghiệp & hạnh phúc trong đời sống.
 Free Time:  Nghe nhạc, thẩn thơ, tính cho tương lai
 I Am:  Thoạt nhìn những tưởng ba lăm . Nói ra mới biết đã ngoài bốn lăm. Độc thân nay đã mươi năm. Tìm người hiền thục kết tình trăm năm. Hửu duyên xin ghé vào đây. Làm người bằng hửu, làm người tri âm. Có phần sẽ tiến xa hơn. Xây lầu hạnh phúc, xây đài ái ân....
 Looking For:  Time flows on endlessly. But life isn’t forever. The world is vast and wide. And love can be hard to find. But I know: Somewhere in the world, there is someone for me. Somewhere in the world, she’s looking for me. Somewhere in the world, I know she’s out there. Somewhere in the world, I just have to find out where. Time waits for no one. And love isn't easy to come. There’re billions under the sun. But it’s hard to find but one. But I know: Somewhere in the world, I have to search for her. Somewhere in the world, we shall find each other. Somewhere in the world, there is someone for me. Somewhere in the world, there is someone for you. Somewhere in the world, love exists and thrives. Somewhere in the world, that's where we must find. The world is vast and wide. But life is limited and short. Let's cut to the chase and give me a try. Let's give love a chance and give us a chance ! :). Thanks for reading my profile and I hope you all the best in your search for happiness.

Back | Send Email to SomeOneInTWorld (ID: 288226)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.