Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 345230 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to timemyeu
 timemyeu - ID: 345230
 Name:  timemyeu
 IP & Posted by:  68.219.250.82 on June 23, 2005 at 12:52pm
 Updated by:  December 13, 2019 at 9:09pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Jonesboro
 State/Province:  Georgia
 Zip:  30236
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Electrical Tech
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm tòi và học hỏi cho hiện tại và tương lai
 Free Time:  Chơi computer, coi tv, hát karaoke, đi fishing, tham quan hóng mát & love to travel
 I Am:  Thật thà, khôi hài, educated, vững vàng trong quan điểm sống và sự nghiêp, yêu thiên nhiên và biển
 Looking For:  Tìm em nói phone s & going out

Back | Send Email to timemyeu (ID: 345230)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.