Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 396890 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to xuan duyen

 xuan duyen - ID: 396890
 Name:  xuan duyen
 IP & Posted by:  58.186.67.36 on November 15, 2005 at 7:01pm
 Updated by:  June 21, 2018 at 2:47am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  ho chi minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  The boss coffee
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người cùng quan điểm chia sẽ trong cuộc sống vui buồn hạnh phúc
 Free Time:  Gym. Karaoke. Coi phim. Mua sắm. Ăn uống.
 I Am:  Đơn giản. Chân thành. Thân thiện vui vẻ.thích cái đẹp. Nội tâm lẫn hình thức
 Looking For:  Cần người cùng quan điểm thích chia sẻ cùng nhau trong cuộc sống. Quan tâm chăm sóc cùng nhau

Back | Send Email to xuan duyen (ID: 396890)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.