Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 418531 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ken Tran
 Ken Tran - ID: 418531
 Name:  Ken Tran
 IP & Posted by:  222.253.126.185 on January 23, 2006 at 7:01am
 Updated by:  July 15, 2017 at 9:58am
 Gender:  Male
 Age:  29
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 State/Province:  Virginia
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  IT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tiếp tục làm việc bên Malaysia và đi du lịch xa xa.
 Free Time:  music,chat,bóng đá, go somewhere , movie
 I Am:  lạnh lùng là cảm giác đầu tiên khi gặp, tiếp theo là shock khi nghe nói chuyện, cuối cùng là thân thiện ^_^ Hiện tại đang làm việc bên Malaysia khoảng 02 năm và chưa định về VN.
 Looking For:  Chịu lắng nghe và cùng chia sẻ về cuộc đời. Còn lại, do duyên tới.

Back | Send Email to Ken Tran (ID: 418531)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.