Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 431824 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tram

 Tram - ID: 431824
 Name:  Tram
 IP & Posted by:  24.99.45.172 on March 5, 2006 at 7:22pm
 Updated by:  April 15, 2016 at 9:36pm
 Gender:  Female
 Age:  57
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  atl
 State/Province:  Georgia
 Zip:  30097
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Chút nụ cười cho đời,,chút giận hờn cho mình...
 Free Time:  Đọc sách báo,music,học hỏi..V.v..
 I Am:  Tôi tìm tôi giữa bóng đêm....... Bâng khuâng rồi cũng bâng khuâng giữa đời..!!
 Looking For:  Bạn tôi ơi ...Nơi đâu đây..?? Sao mãi xa xăm tìm..?

Back | Send Email to Tram (ID: 431824)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.