Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 436391 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Atlanta man
 Atlanta man - ID: 436391
 Name:  Atlanta man
 IP & Posted by:  203.160.1.47 on March 18, 2006 at 12:29am
 Updated by:  February 4, 2017 at 1:08pm
 Gender:  Gay
 Age:  43
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Atlanta
 State/Province:  Georgia
 Zip:  300141
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  nhan vien
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống chân thành - tìm được bạn để thực hiện được việc đó
 Free Time:  sử dụng máy tính. đọc sách
 I Am:  Ưa sự tinh tế. Là gay nhưng không có nghĩa là phải yếu đuối.
 Looking For:  Tất cả, nhưng chỉ khi gặp mới biết.

Back | Send Email to Atlanta man (ID: 436391)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.