Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 437515 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to HIEU NGUYEN
 HIEU NGUYEN - ID: 437515
 Name:  HIEU NGUYEN
 IP & Posted by:  203.162.222.141 on March 21, 2006 at 3:47am
 Updated by:  June 27, 2018 at 5:24pm
 Gender:  Male
 Age:  53
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Portland
 State/Province:  Oregon
 Zip:  97236
 Country:  United States
 Religion:  Protestant
 Education:  High School graduate
 Occupation:  hcws
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Married
 My goal:  cố gắng sống để kiểm nghiệm những gì đã và đang xảy ra trên thế gian nầy có đúng như những lời tiên tri trong Kinh thánh.
 Free Time:  online,xem TV,đọc sách
 I Am:  Muốn đạt được những điều mình muốn đơn giản nhất.
 Looking For:   Tìm những người có tấm lòng của con người . Tel: 503-810-2843 ,....... Fb: OR Hieu

Back | Send Email to HIEU NGUYEN (ID: 437515)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.