Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 457535 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Rieng 1 Goc Ket - ID: 457535
 Name:  Rieng 1 Goc Ket
 IP & Posted by:  69.198.110.42 on May 16, 2006 at 5:22pm
 Updated by:  March 11, 2015 at 1:17pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Toronto
 State/Province:  Ontario
 Zip:  12345
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Dap Xich Lo
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng trở thành môt trai hư hoàn mỹ! heheheh
 Free Time:  Chơi gồng tay với cái bàn phím của computer heheheh
 I Am:  Ai cũng có nhiều ưu điểm va khuyết diểm mà phải không? Nhưng ở đời ít ai chịu giới thiệu về khuyết điểm của mình nên đôi khi nói ra trên đây sẽ không được chính xác . Thôi thì để khi làm bạn với nhau rồi tự nhận xét lẩn nhau thì hay hơn phải khổng ? hihihi
 Looking For:  Mục tiêu là tìm vài người bạn giao tiếp cho đở buồn chán qua ngày . Nam hay nữ mình đều hân hoan đón nhận. Nhưng thông cảm cho mình là mình khong tiếp mấy anh chị đồng tính nhé. Vì mình không có cùng quan điểm về nhiều khía cạnh của the he nay...

Back | Send Email to Rieng 1 Goc Ket (ID: 457535)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.