Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 483544 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to timnguoibandoi
 timnguoibandoi - ID: 483544
 Name:  timnguoibandoi
 IP & Posted by:  66.214.169.151 on August 11, 2006 at 11:50pm
 Updated by:  August 12, 2006 at 2:49am
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  USA
 State/Province:  California
 Zip:  91770
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  technician
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm được người vợ hiền, dễ thương và tánh tình tốt. biết lo cho mái âm gia đình.
 Free Time:  thời gian rảnh rổi làm công việc nhà, chơi mang, đọc sách báo, xem cine.
 I Am:  mình là một người rất đơn gian và tánh tình hiền. giúp đở mỗi người.
 Looking For:  tìm được vợ hiền, dễ thương và biết lo cho mái âm gia đình.

Back | Send Email to timnguoibandoi (ID: 483544)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.