Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 501590 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Tim ban - ID: 501590
 Name:  Tim ban
 IP & Posted by:  24.66.94.141 on October 14, 2006 at 8:28am
 Updated by:  April 5, 2019 at 10:11am
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  somewhere
 State/Province:  Manitoba
 Zip:  123456
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  CNC
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống , điều gì đến sẽ đến.
 Free Time:  Thể thao : mỗi sáng chạy một vòng khi nào thấy láng giềng thả chó thì chạy vô nhà. nnn
 I Am:  Rất quý sự chân tình,không thích kiểu cách bên ngoài,hiền hòa trong ý nghĩ,giản vị trong cuộc sống,vô tư trong tình bạn bè,yêu mình thì ít để giành để yêu người khác hihi,luôn có lòng tin với cuộc sống,vui vẻ với mọi người.
 Looking For:  Trung thực ,tự tin trong cuộc sống,biết chia sẻ,vui vẻ hiểu biết .

Back | Send Email to Tim ban (ID: 501590)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.