Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 556601 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to tran
 tran - ID: 556601
 Name:  tran
 IP & Posted by:  70.80.13.35 on April 30, 2007 at 12:44pm
 Updated by:  May 4, 2012 at 1:00pm
 Gender:  Male
 Age:  65
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  MTL
 State/Province:  Quebec
 Zip:  h3w1b9
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tim ban noi chuyen giai buon , co-the san-soc nhau như bạn-bè trước , rồi sau sẽ ra sao thì hỏi lại ông trời có chiều theo lòng mình hay không
 Free Time:  doc sach , nghien-cuu 1 van-de thoi-gio , về lịch-sử , về văn-chương , về khoa-học , vv...
 I Am:  vung-ve an-noi , yeu thien-nhien , hoai-nghi chinh minh , hoài-nghi lòng người và ngay-cả những lý-tưởng mà con-người hằng mệnh-danh và đeo-đuổi
 Looking For:  tim nguoi hieu minh để yêu-thương nhau , qúi-mến nhau , hy-sinh cho nhau

Back | Send Email to tran (ID: 556601)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.