Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 567886 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Dan Ba-tuoi cop

 Dan Ba-tuoi cop - ID: 567886
 Name:  Dan Ba-tuoi cop
 IP & Posted by:  58.186.138.159 on June 14, 2007 at 12:28am
 Updated by:  October 14, 2011 at 2:08pm
 Gender:  Female
 Age:  60
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Mien Nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:   kinh doanh ,
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn bè lớn tuổi cùng trang lứa khắp nơi, dể chia sẻ niềm vui cũng nhu nổi buồn ,chỉ là tìm bạn be lón tuổi ,học hỏi thêm nhũng kie^'n thu'c moi', nhu~ng diều hay lạ,trong cuộc sống
 Free Time:  dọc sách, nấu ăn ,làm thiện nguyện ,trồng hoa , di du lịch,
 I Am:  1 phụ nử nhiều nổi buồn hơn là niềm vui nhiều thăng trầm trong cuộc sống,chỉ mong có bạn bè chân thật dối với nhau
 Looking For:  Ti`m ba.n be` ga^`n xa ,Là bạn bè lón tuổi cùng trang lứa,không tìm tình yêu, mong có sự nhẹ nhàng trong tâm hồn , và nụ cười trong cuộc sống ,cọp thì nhiều hung dử ,vì thế mong suy nghỉ khi làm bạn , copmiennam 50 acong ,da hu cham...thu sẻ về ngay dịa chỉ nhà cop

Back | Send Email to Dan Ba-tuoi cop (ID: 567886)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.