Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 573367 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Baxa Oi
 Baxa Oi - ID: 573367
 Name:  Baxa Oi
 IP & Posted by:  66.41.233.13 on July 4, 2007 at 8:14am
 Updated by:  April 3, 2010 at 4:02pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  MPLS
 State/Province:  Minnesota
 Zip:  55429
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  N/A
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm và đe dành tien... Nam 2 hoac 2 co the làm mọt cái gì đó có ý nghĩa.
 Free Time:  Những lúc rãnh rỏi ngoài đi làm ra thì thường ngòi suy nghĩ xem các việc làm khác có cái nào làm ra tiền nhiều hơn không, hoạc hay lại nhà bạn bè chơi, hoạc đi chơi poker và nghe nhạc
 I Am:  Do you want to be safe and good or take a chance and be GREAT.
 Looking For:  Một cuộc tình, một dĩ vãng buồn đã qua... hy vọng là có thễ tìm được người thay thế, va những gì đã trãi qua, học hỏi được có thể đem lại tất cả đén người sau nay... Một người nào đó thông minh và chung thủy hihi. Baxa~ oi em đâu ròi... You don't have to say you love me, but make me say I LOVE YOU... can you?

Back | Send Email to Baxa Oi (ID: 573367)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.