Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 600647 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lãng tử SG
 Lãng tử SG - ID: 600647
 Name:  Lãng tử SG
 IP & Posted by:  116.118.20.198 on October 1, 2007 at 12:17am
 Updated by:  December 25, 2017 at 9:40pm
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Marketing
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Tìm bạn nữ với mối quan hệ trên mức bạn bè ... xấu đẹp không quan trọng , quan trọng là nhân cách .
 Free Time:  Uống cafe, chơi tennis
 I Am:  Vui , khoẻ ,đàng hoàng, lịch sự
 Looking For:  người phụ nữ phù hợp để làm bạn tâm tình ....

Back | Send Email to Lãng tử SG (ID: 600647)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.