Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 612489 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Khoa Dang
 Khoa Dang - ID: 612489
 Name:  Khoa Dang
 IP & Posted by:  123.20.78.68 on November 11, 2007 at 8:56am
 Updated by:  September 21, 2017 at 1:52am
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  vui vẻ với mọi người và em nữa...
 Free Time:  làm hết các sở thích và ... khiêu vũ thì cũng là ưu thích.
 I Am:  vui vẻ và hiểu biết
 Looking For:  lãng mạn, nữ tính...

Back | Send Email to Khoa Dang (ID: 612489)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.