Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 647628 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to PS12A2
 PS12A2 - ID: 647628
 Name:  PS12A2
 IP & Posted by:  82.243.254.107 on March 24, 2008 at 8:35am
 Updated by:  March 25, 2008 at 12:10am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Paris
 Country:  France
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn gái,nếu có thể thì tiến đến hôn nhân
 Free Time:  đọc sách,coi TV,xem phim,chơi pc...
 I Am:  thật thà,ít nói,thich ăn uống& du lịch...
 Looking For:  bạn gái hiền lành,dể thương,chân thật và cảm thông

Back | Send Email to PS12A2 (ID: 647628)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.