Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 652412 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to DAI TRANG

 DAI TRANG - ID: 652412
 Name:  DAI TRANG
 IP & Posted by:  76.106.169.246 on April 9, 2008 at 6:23am
 Updated by:  September 9, 2018 at 6:43am
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Jacsonville
 Zip:  32210
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail tech
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  DaiTrang muốn tìm dược người bạn chân tình để tâm sự những vui buồn trong cuộc sống!
 Free Time:  DaiTrang thích nghe nhạc và thích di shopping.
 I Am:  DaiTrang la người rất chân thật, hiền hòa.
 Looking For:  DaiTrang muốn tìm một người bạn, có công việc ổn định o thanh pho Jacksonville, Florida và cũng muốn tìm gặp một người để tâm sự! DaiTrang rất vui khi nhận được thư của bạn va DaiTrang se hoi thu lai, cảm ơn nhiều!!!

Back | Send Email to DAI TRANG (ID: 652412)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.