Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 653395 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Sông Thu
 Sông Thu - ID: 653395
 Name:  Sông Thu
 IP & Posted by:  118.68.135.254 on April 12, 2008 at 7:55pm
 Updated by:  May 29, 2008 at 4:52am
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 State/Province:  Indiana
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  May mặc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 Free Time:  đi chơi với con cái,nghe nhạc và xem film nhưng cũng giành 1 ít thời gian để online
 I Am:  Người sống đơn giảng,thích nấu ăn,đọc sách,muốn tìm những người bạn tốt nhưng chân thật được đặt lên hàng đầu...
 Looking For:  Đơn giản,sông hêt mình với mọi người,ko dùng nhiều chất gây nghiện...

Back | Send Email to Sông Thu (ID: 653395)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.