Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 708464 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Niceday

 Niceday - ID: 708464
 Name:  Niceday
 IP & Posted by:  203.162.3.165 on October 12, 2008 at 7:13am
 Updated by:  November 5, 2010 at 12:35am
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  KTV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1/2 và xây dựng mái ấm gia đình. Thành công hơn trong sự nghiệp
 Free Time:  câu cá, xem phim, nghe nhac nhẹ, vọc vi tính, v.v....
 I Am:  Tính mình trầm, thẳng thắn, trung thực, vui vẻ hòa đồng. Sẽ trao đổi nhiều hơn khi là bạn nhé.
 Looking For:  Những người bạn hợp ý và Một nửa thật sự.

Back | Send Email to Niceday (ID: 708464)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.