Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 725340 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Sandylove
 Sandylove - ID: 725340
 Name:  Sandylove
 IP & Posted by:  72.224.208.30 on December 7, 2008 at 2:49pm
 Updated by:  June 10, 2019 at 5:20pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Portland
 State/Province:  Maine
 Zip:  04092
 Country:  United States
 Religion:  Protestant
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tìm 1 người bạn đời không cần đẹp trai, không cần giàu có nhưng phải biết yêu thương và hòa đồng với mọi người xung quanh
 Free Time:  Thích may mặc và vui chơi với anh em trong gia đình
 I Am:  MOng gặp ý trung nhân vì lo cho bà nên tới giờ chưa lập gia đình
 Looking For:  biết yêu thương hòa nhã, lễ độ và nhất là phải biết tôn trọng lẫn nhau.

Back | Send Email to Sandylove (ID: 725340)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.