Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 740248 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 văn hữu - ID: 740248
 Name:  văn hữu
 IP & Posted by:  86.70.129.104 on January 29, 2009 at 8:47am
 Updated by:  November 16, 2017 at 8:07am
 Gender:  Male
 Age:  63
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Landsberg
 Country:  Germany
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  tim bạn gái hiểu biết và hiền hậu chia sẻ vui buồn, hợp thì cùng lững thững nắm tay nhau đi về nơi cuối trời
 Free Time:  tìm hiểu pháp Phật, đoc sách,đi dạo,thiền định
 I Am:  một người bình thường,điềm đạm yêu điều thiện, tôt nhiêp đh. Vì hiểu cái bất toàn của cuộc sống nên tôi nghĩ rằng cần bao dung trong cuộc đời và luôn nhắc mình như vậy.
 Looking For:  những bạn gái hiền hậu dịu dàng, biết tự tri để hiểu rằng cuộc sống vốn không hoàn hảo và chung ta cũng vậy nên biết rằng độ lượng và khiêm hạ là con đường đưa tới hạnh phúc.

Back | Send Email to văn hữu (ID: 740248)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.