Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 741062 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to yen

 yen - ID: 741062
 Name:  yen
 IP & Posted by:  118.69.53.190 on January 31, 2009 at 9:41pm
 Updated by:  September 4, 2015 at 2:13am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  ho chi minh
 Zip:  08
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  noi sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  phan dau bang tat ca nhung j co the...
 Free Time:  nghe nhac,an vat,lam nonstop,don dep nha cua
 I Am:  Sẽ nói sau.
 Looking For:  Sống hoà đồng,yêu trẻ con,động vật,sống có trách nhiệm,quan tâm chăm sóc gia đình,chung thuỷ.Mong muốn tìm được người có kinh tế ổn định và chững chạc!

Back | Send Email to yen (ID: 741062)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.