Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 745111 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to phong_cach_hn
 phong_cach_hn - ID: 745111
 Name:  phong_cach_hn
 IP & Posted by:  222.252.90.107 on February 12, 2009 at 10:59am
 Updated by:  October 28, 2015 at 10:28pm
 Gender:  Male
 Age:  33
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Ha noi, Hanoi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Project Manager
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Short goal: hoàn thành những muc tiêu đã đặt ra; Long goal: tiếp tuc ước mơ.
 Free Time:  chơi thể thao
 I Am:  Biết lắng nghe, nhưng độc lập trong suy nghĩ. Có trách nhiệm với những gì mình làm, sống nhiệt tình, cởi mở. Luôn mong muốn, và biết cách động viên, khích lệ người xung quanh làm tốt hơn những gì họ đang làm.
 Looking For:  Anh muốn làm bạn với một người phu nữ nhân hậu (quan trọng nhất), đẹp, khỏe mạnh, chung thủy.

Back | Send Email to phong_cach_hn (ID: 745111)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.