Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 746893 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to readinglamp
 readinglamp - ID: 746893
 Name:  readinglamp
 IP & Posted by:  203.162.3.163 on February 18, 2009 at 12:29am
 Updated by:  September 21, 2017 at 12:06pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm thật nhiều tiền và phải có kiến thức sâu rộng
 Free Time:  Đọc sách, tìm bạn trên internet, nhiều lúc đi đâu đó thât xa
 I Am:  Thích sống 1 mình, nhưng muốn có bạn để tâm sự vui buồn
 Looking For:  Tự lập, và cũng đang tìm bạn đề chia sẽ

Back | Send Email to readinglamp (ID: 746893)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.