Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 766377 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phương tây

 Phương tây - ID: 766377
 Name:  Phương tây
 IP & Posted by:  124.51.184.41 on April 13, 2009 at 5:19pm
 Updated by:  March 18, 2019 at 4:03pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  ulsan
 State/Province:  Prince Edward Island
 Zip:  kcad
 Country:  Korea
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  ktv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người tâm sự
 Free Time:  Ăn ....Ngủ
 I Am:  thu phương Nghề nghiệp .tự do....sinh năm 1986 tuổi dần...ai không sợ bị thịt thì cứ nhào vô.
 Looking For:  thong minh hai huoc va nang dong

Back | Send Email to Phương tây (ID: 766377)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.