Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 773366 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to phuongphuong

 phuongphuong - ID: 773366
 Name:  phuongphuong
 IP & Posted by:  118.68.210.11 on May 2, 2009 at 10:55pm
 Updated by:  June 11, 2018 at 10:43am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 State/Province:  USA
 Zip:  saigon
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  0901856740+viber
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Đi học và làm việc thật chăm chỉ. Tìm một tình yêu đích thực
 Free Time:  Nghe nhac và đi du lịch
 I Am:  Dễ thương và vui tánh.biết yêu thương chăm sóc mọi người xung quanh
 Looking For:  Tìm một người đàn ông biết yêu thương, chăm sóc gia đình, có công việc ổn định . Không chín không một tám năm sáu bảy bốn không.

Back | Send Email to phuongphuong (ID: 773366)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.