Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 779034 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to TIM BAN DANCING
 TIM BAN DANCING - ID: 779034
 Name:  TIM BAN DANCING
 IP & Posted by:  222.253.83.90 on May 20, 2009 at 3:40am
 Updated by:  August 11, 2015 at 7:26pm
 Gender:  Male
 Age:  59
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Married
 My goal:  Tôi mong muốn tìm 1 người bạn nữ để cùng đi học khiêu vũ lâu dài với nhau - vì tôi muốn đi học môn này trong nhiều năm sắp tới..
 Free Time:  nghe nhạc, đi học khiêu vũ...
 I Am:  yêu nhạc (nhạc trữ tình, nhạc tiền chiến đặc biệt là NTM, TCS, PD, VTA...)), vui tính, thích khiêu vũ..
 Looking For:  bạn gái cùng sở thích...

Back | Send Email to TIM BAN DANCING (ID: 779034)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.