Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 858061 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyen Kien
 Nguyen Kien - ID: 858061
 Name:  Nguyen Kien
 IP & Posted by:  123.26.39.63 on September 14, 2009 at 2:00am
 Updated by:  July 23, 2013 at 1:15am
 Gender:  Gay
 Age:  36
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Da nang, Danang,
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người bạn thật sự, để yêu thương và gắn bó lâu dài.
 Free Time:  Đọc sách, chạy bộ, và đi lang thang đâu đó.
 I Am:  Không đẹp trai, nhưng khỏe mạnh. Một thanh niên bình thường, đang sống một cuộc đời bình thường như bao thanh niên khác.
 Looking For:  Tôi thích tìm những người bạn trưởng thành trong đời sống tình cảm, chưa vợ, có học thức, và thật sự muốn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc.

Back | Send Email to Nguyen Kien (ID: 858061)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.