Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 860061 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thadeus Nguyen
 Thadeus Nguyen - ID: 860061
 Name:  Thadeus Nguyen
 IP & Posted by:  203.162.3.170 on September 18, 2009 at 9:48pm
 Updated by:  April 2, 2019 at 3:38pm
 Gender:  Gay
 Age:  42
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 State/Province:  California
 Zip:  70000
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Protestant
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn phù hợp, menly,đẹp trai, nghề nghiệp ổn định.
 Free Time:  Karaoke, lên net đọc tài liệu, nghe nhạc.
 I Am:  Là người miền Nam, hiền lành.
 Looking For:  Hiền, dễ thương, hiểu người hiểu ta.

Back | Send Email to Thadeus Nguyen (ID: 860061)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.