Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 867970 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to AI cho toi tinh

 AI cho toi tinh - ID: 867970
 Name:  AI cho toi tinh
 IP & Posted by:  222.253.221.108 on October 8, 2009 at 9:10pm
 Updated by:  February 9, 2012 at 9:16pm
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim bạn đời chân thật, ghét giã dối
 Free Time:  di bo, tap the duc, di chua
 I Am:  tôi là người bình thường,trong những người bình thường
 Looking For:  Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nO cười,tôi xin dâng tình tôi trọn đời,,,người hởi người xin đừng e ấp,làm tim nghẹn ngào,,hảy đến với tôi bằng tình yêu chân thật....mail cua toi la....timmaitinhyeu00@yahoo.com.vn

Back | Send Email to AI cho toi tinh (ID: 867970)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.