Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 875297 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to TrọngChinh
 TrọngChinh - ID: 875297
 Name:  TrọngChinh
 IP & Posted by:  123.19.129.250 on October 29, 2009 at 7:51am
 Updated by:  November 20, 2018 at 8:03pm
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  khánh hoà
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Chẳng ra gì ...
 Smoker:  Heavy smoker
 Drinker:  heavy drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tôi còn yêu ...vâng !!! tôi vẫn yêu .
 Free Time:  có lẽ tôi không bao giờ rảnh ...
 I Am:  tôi ... có lẽ tôi không nên nói về tôi ...phải không các bạn ????
 Looking For:  tôi tìm người đánh mất trong vũng tối cuộc đời....(ko chin mot bon hai bay ,tam bay , tam bay .vce_vc

Back | Send Email to TrọngChinh (ID: 875297)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.