Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 887114 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 The_la_het - ID: 887114
 Name:  The_la_het
 IP & Posted by:  99.234.165.5 on December 6, 2009 at 3:54am
 Updated by:  November 4, 2013 at 11:14pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Toronto
 Zip:  M9G 9Z9
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  CN
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Buổi sáng thức dậy,thì ra mình vẫn còn sống,còn sống là còn hy vọng, còn đau khổ,còn những chán chuong ...những mệt mõi rã rời ....Đêm oi,xin hãy dài vô tân...để tôi mơ về những giấc ngũ bình yên
 Free Time:  Lái xe nhìn thành phố về đêm, những con dường vắng lặng ....
 I Am:  Hai mươi năm đầu vui sướng không bao lâu,hai mươi năm sau sầu tư cao vời vơi...
 Looking For:  Một chút gì để nhớ

Back | Send Email to The_la_het (ID: 887114)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.