Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 893774 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Xuân Thọ
 Xuân Thọ - ID: 893774
 Name:  Xuân Thọ
 IP & Posted by:  58.186.13.111 on December 30, 2009 at 2:21am
 Updated by:  December 30, 2009 at 6:10pm
 Gender:  Male
 Age:  24
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  SV
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời
 Free Time:  Internet, dân CNTT
 I Am:  Lúc nào cũng vui vẻ!
 Looking For:  Bạn nào cũng được, miễn là vui là ok. Các bạn làm quen xin gửi mail về email: tranxuan_thocr hoặc quan nick : tranxuan_thocr Cảm ơn tất cả các bạn!

Back | Send Email to Xuân Thọ (ID: 893774)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.